Openingstijden

Elke zaterdagochtend van 9:30 tot 12:30 uur is de molen in bedrijf en voor het publiek geopend.
(Met uitzondering van feestdagen) Bezoekers zijn van harte welkom om de molens te bekijken en om molenproducten te kopen in onze winkel.

Adres
Collseweg 3 - 5 (achter de slagboom)
5641JN  Eindhoven (Tongelre)

Contact
kan via ons nieuwe meeladres: info@collsemolen.nl

Vrijwilligers

Een groep vrijwilligers draagt zorg voor het in stand houden van dit eeuwenoude monument.
Drie leden zijn gediplomeerd molenaar.
Zij stellen in principe iedere zaterdagochtend de korenmolen en de oliemolen in bedrijf.
Bezoekers zijn van harte welkom.
We kunnen echter niet de garantie geven dat de molens altijd tijdens openingsuren in bedrijf te zien zijn.
Uiteraard zijn de ambachtelijke molenproducten te koop.

De vrijwillige molenaars:

 • Edwin van Bussel, beheerder
 • Robbert van Bussel
 • Jan Buijs
 • Annemie Driessen
 • Hans Kalkhoven
 • Danial Meyer
 • Rien van Spreeuwel
 • Jan Vogels

Collse Watermolen

De Collse watermolen is een onderslagmolen aan de Kleine Dommel. De ouderdom is onbekend.
De molen wordt al genoemd in het jaar 1337, maar enkele jaren geleden heeft de stadsarcheoloog op het molenterrein aardewerkscherven gevonden uit de periode tussen 1200 en 1250. Aan de molen was vanouds het recht verbonden om het water op te stuwen.
Vincent van Gogh heeft de molen in 1884 geschilderd.
Sinds 1960 is de molen eigendom van de gemeente Eindhoven.
De molen staat op de rijksmonumentenlijst en is aangesloten bij OLIEMOLENS.NL voor het zg "immaterieel erfgoed" van het ambacht olieslaan.
OLIESLAAN

Specificaties

De watermolen heeft eeuwenlang een dubbele functie gehad.
Al omstreeks 1400 werd de molen gebruikt voor zowel voor het malen van graan als het slaan van olie.
De oliemolen heeft in het begin van de 20e eeuw nog olie geslagen uit koolzaad.
De olie werd gebruikt als lampolie en bij de voedselbereiding.
De korenmolen heeft in latere jaren veel voedergraan gemalen, zoals rogge, gerst en haver.
Toen de boeren in de jaren vijftig stopten met de teelt van eigen granen, verloor de molen zijn functie en kwam die stil te staan.
In nauwe samenwerking met de daarvoor opgerichte 'Stichting de Eindhovense Molens' werd de korenmolen in 1975 gerestaureerd en weer in gebruik genomen.
Op 24 augustus 2003 kon ook de gereconstrueerde oliemolen weer door burgemeester dr. R.W. Welschen in bedrijf worden gesteld.
Door de gescheiden sluizen kunnen de molens gelijktijdig werken.
Hiermee is onze watermolen in Zuid-Nederland de enige watermolen die zowel koren kan malen als olie slaan.
Nederlandse Molendatabase

Stichting “De Eindhovense molens”

Bestuursleden

 • A.M.C. Aarts
 • A.H.A. M. de Brouwer
 • E.C.M. van Bussel (voorzitter)
 • M. Collombon
 • J.W.Th. M. Erren (penningmeester)
 • K. van Grevenbroek
 • J.A.M. Kalkhoven
 • J. Spoorenberg (secretaris)
 • M.W.J. van Spreeuwel
 • J.A.J. Vogels (vicevoorzitter)
Efficient stats
site meter statistics
Home

Summary

Résumé

Zusammenfassung

Schilderij van

Meer


Click to contact teh webmasterCopyright © 2014. All rights reserved.Updated: Tuesday, May 21, 2024