Op bovenstaande afbeelding is het rechter molengebouw de korenmolen en het linker molengebouw de oliemolen.

COLLSE of URKHOVENSE ZEGGEN

Ingeklemd tussen het Eindhovens Kanaal en de Collse watermolen ligt aan de westkant van de Kleine Dommel de Urkhovense of Collse Zeggen. Flora en fauna gedijen hier weelderig! Vogels zoals de kleine karekiet, blauwborst en rietzanger zijn er algemeen, terwijl op de hogere akkers scholeksters, kieviten en soms patrijzen te zien zijn. Ook zeldzame plantensoorten zijn hier in grote aantallen te bewonderen.

VARKENSPUTTEN.
Aan de noordzijde van de molen vinden we de Varkensputten: drassig land  met  zeldzame vogels zoals  de waterral. Deze vogel schreeuwt als 'n varken dat geslacht wordt en daaraan ontleent dit gebied zijn naam.
CC-BY Kadaster 2012

Begrazingsgebied 'Urkhoven'

In de Urkhovense Zeggen vind natuurbegrazing plaats met MRIJ-koeien
Deze MRIJ-koeien (Maas-Rijn-IJssel) koeien komen van oorsprong uit het rivieren-en beekdalengebied. Her is een oud en steeds minder gebruikt ras; rustige maar nieuwsgierige koeien.

Bevers in het molenlandschap van Coll

Sinds 2015 komen er op het Eindhovens grondgebied bevers voor in de Dommel.
Sinds 2018 is de bever ook de Kleine Dommel weer aan het koloniseren!
Deze knaagsporen zijn in de zomer ontdekt:
Foto`s Evert ( gefotografeerd met een Cameraval)
De bever is, stroomopwaarts van de molen, begonnen met het knagen onder aan de stammen van enkele knotwilgen.
Speciale camera's hebben de bevers vastgelegd op beeld. Dat zijn zg. cameravallen die automatisch gaan filmen bij waargenomen beweging.
Sinds 1826 waren er geen bevers meer in Nederland, totdat de bever is in 1988 zijn geherintroduceerd in de Biesbosch en later ook op andere plekken in ons land.
In België zijn ook bevers uitgezet.
Bevers zijn planteneters en op hun menu staan wilgen bovenaan.
Als je langs de Dommel of Kleine Dommel wandelt, kun je dus knaagsporen van de bever ontdekken!
Meestal zijn bevers 's nachts actief, maar je kan ze zomaar overdag zien zwemmen.
De grootste kans ze te zien is 's avonds als het gaat schemeren.
Bevers bouwen burchten. Een burcht is een hol met daar bovenop een berg takken.
De ingang van de burcht is alleen onder water te bereiken.

Evert kwam met de cameraval tot de ontdekking dat het om meer dan 1 bever gaat in het Dommels stroomgebied bij de molen.
Sommige wilgen en knotwilgen die langs de Kleine Dommel staan werden dan ook niet ontzien door deze knagers.
Volwassen bevers paren in februari. De draagtijd is ongeveer 105 dagen. Er worden 1 tot 6 jongen geboren die een jaar of drie bij de ouderlijke burcht blijven.
Daarna zoeken zij weer een eigen territorium.
De kans is groot dat er ook dit jaar bij Coll jonge bevers worden geboren.
We gaan het zien.

Kees van Grevenbroek
Natuurwerkgroep Wasven/Tongelre
Home

Bomen ernstig ziek

Mededeling
Zaagwerkzaamheden bij de Collse watermolen.
Onze Collse Watermolen is één van de oudste gebouwen van Tongelre in een prachtige natuurlijke
omgeving. De molen stamt uit de 14 e eeuw. Een gebouw waar we natuurlijk zuinig op zijn.
Er gaan een paar ingrepen plaats vinden rond de molen, om risico`s uit te sluiten op mogelijke schade
in de nabije toekomst.

Aangetast door zwam aan de voet
Bomen die meer dan een eeuw mee kunnen
Vroeger werden veel populieren geplant op de nattere gronden en na 25 tot 40 jaar gekapt voor de
klompen of papierindustrie. Dat was heel normaal. Er staan bij de molen ook populieren die na een
bepaalde tijd gekapt zouden moeten worden, maar nu dus omdat ze te gevaarlijk worden.
In één populier zit een zwam in de wortelvoet wat een behoorlijk risico met zich meebrengt en er is
al eentje met een flinke storm afgebroken. Om te voorkomen op mogelijke schade aan de molen in
de toekomst, worden er een aantal bomen in februari gerooid door een specialistisch bedrijf.

Ter vervanging van deze bomen worden er nieuwe andere soorten terug geplant, die wel meer als
een eeuw mee kunnen. Zoals een aantal lindenbomen.
We planten ook wat hoogstam fruitbomen terug, goed voor de bijen en andere insecten en wij
mensen genieten ervan als ze bloeien in het molenlandschap.
Aan hoogstamfruitbomen komen natuurlijk ook vruchten die goed zijn voor mens en dier.
Deze bomen worden dus veel ouder als populieren en zijn daarnaast ook goed te snoeien indien
nodig.
Ruimte voor de toekomst en veilig voor de wandelaar
De eiken die naast het pad van de molen staan worden gedund zodat de eiken die blijven staan meer
ruimte krijgen in de toekomst.
Ook een wilg die tussen het eerste pad rechts en de loop (sloot) staat, wordt terug gesnoeid omdat
er dood hout in de kroon zit. Zo wordt voorkomen van vallende takken op het wandelpad. Dan is het
risico zo klein mogelijk voor de wandelaar.

Tot zover deze info.
Vragen?
Beheerder buitengebied Gemeente Eindhoven
Eindhovense molenstichting
natuurwerkgroep@wasven.nl

Houtzaagmolen?Click to contact teh webmasterCopyright © 2014. All rights reserved.Updated: Tuesday, May 21, 2024